Arkiv | august, 2011

Ja til landsammenslåing

27 aug

Det er hevet over enhver tvil om at at en sammenslåing av de tre landene Norge, Danmark og Sverige vil føre til et bedre tjenestetilbud for alle innbyggerne.

De tre landene i Skandinavia, som er det udiskutable navnet etter sammenslåingen, er alle konstitusjonelle monarkier med felles språk, kultur og historie.

Vi trenger faktisk bare å ta en liten dash gult i det norske flagget før vi har fått et felles flagg: Skandinavia i rødt, gult, hvitt og blått.

Stor økonomi
Skandinavia vil få 19,5 millioner innbyggere. Det vil få et totalt bruttonasjonalprodukt på 1162 milliarder dollar. Vi vil få én felles valuta, noe vi allerede nesten har, og samtidig plassere oss som den 13. største økonomien i verden, rett etter Australia og Spania, men foran land som Mexico, Nederland og Sør-Korea.

Argumentene for en landsammenslåing er derfor mange. Særlig er det et demokratisk problem at små land som Norge, Sverige og Danmark ikke gir innbyggerne sine et fullverdig tjenestetilbud, men i stedet utvikler et mylder av interskandinavisk samarbeid, ofte fordyrende og utenfor demokratisk kontroll.

Se for eksempel på Scandinavian Airlines, det tidligere symbolet på fremgang og fremtid, som har utviklet seg til et trehodet nasjonalistisk troll med flere titall fagforeninger i ulike land som helst bruker tiden til å jobbe mot hverandre.

Nei, selskapet trenger én leder, ett hovedkontor, én hovedflyplass og én fagforening for sine ansatte.

Ett felles helsemarked
Vi bør derfor se landsammenslåing i et brukerperspektiv. Siden vi alle er velferdsstater kan vi ved overgangen til ett land bruke “best practice” som rettesnor for hvilke helse- og og sosialtjenester vi innfører som minste standard for våre innbyggere.

Det vil for eksempel bety at vi innfører den danske modellen med 48 timers garanti for kreftdiagnose, noe vi ikke har i Norge og Sverige i dag.

Videre vil et felles helsemarked for innbyggerne i Skandinavia innebære en betydelig reduksjon helsekøene fordi vi får fjernet en rekke nasjonale flaskehalser. Alle landene i Skandinavia har nemlig forlengst innført ordningen med fritt sykehusvalg. Det er det samme for deg om du får fjernet gallesteinen i Ålesund, Gällivare eller i Odense, bare du blir frisk – og det kjapt.

Skatter og kongehus
Andre områder vi vil tjene på er selvsagt på skatter og avgifter. Ett tiltak er at vi innfører Norges og Sveriges ordning med Vinmonopol og Systembolag også til å gjelde for Danmark.

Det nye Systemmonopolet, forkortet S/M, vil bli en importgigant som vil skape jordskjelv hos produsenter av cognac, rødvin og whisky. Importmonopolet vårt vil presse prisene nedover og samtidig øke utvalget i Systemmonopolets butikker. Det betyr økt proveny for staten og mer i vinkjelleren for deg.

Å drive tre kongehus, tre regjeringer og tre nasjonalforsamlinger er også ressurskrevende og fordyrende. Ved å slå sammen disse vil vi spare samfunnet for unødvendig store administrasjonsutgifter samtidig som én stemme utad vil gi oss mye større innflytelse i internasjonale fora.

Småkongeveldet vi lider under av i dag vil dermed være en saga blott.
Skandinavia trenger også en stor hovedstad som vises igjen internasjonalt, og vi bør selvsagt redusere antall hovedsteder til én. Størrelse teller, og derfor må hovedstaden bli Stockholm siden byen i dag er størst med sine to millioner innbyggere, medregnet området rundt.

Selv om fordelene ved landsammenslåing altså er tydelige og klare som dagen er lang, er det foreløpig vist liten vilje blant politikerne til å innføre dette ved tvang.

Kanskje vi kan løse det ved å begynne å synge en felles nasjonalsang, blandet sammen av de tre som allerede er laget?

«Der er et yndigt land, du fjällhöga nord,
Jag byter Dig ej, drømme på vår jord

ja vi elsker det og tenker, det land endnu er skønt,
furet, værbitt over vannet, og løvet står så grønt,

nå står tre brødre sammen, vänaste land uppå jorden
så længe bøgen spejler, vill jag leva i Norden.»

Les også:
Derfor blir du værsjuk
Innovative gullegg
Sjyverk
Vannselgere