Arkiv | april, 2015

Skal vi skamme oss?

30 apr

Aslak Face

Foto: Henry Munkejord og NRK

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre ble hyllet på sosiale medier etter at han deltok på tv-programmet Lindmo. Ordene gikk rett til hjertet:

«DET KAN ikke være sånn at alt jeg var stolt av i oppveksten. Det største Norge har fått til gjennom hele vår historie. Noe som 300-400 mennesker døde av å få til. Det å bygge opp denne industrien, å skape denne velstanden, å få til denne teknologien og bygge de plattformene – er det noe du skal føle skam for? Noe du skal være rasende mot? Noe du skal spytte på i stedet for å takke?

Oljearbeiderne fortjener takk. Rengjøringsdamene som har vært ute på plattformene fortjener takk. De som bygde oljeindustrien vår og politikken fortjener takk.

DE SKAL TAKKES, ikke bare av oss som bor i Stavanger, men av hele Norge, og av fremtidens generasjoner. De har gjort noe magisk, noe helt fantastisk.

Og istedenfor så skal en bare være skamfull og snakke stygt om det? Som om det var noe fælt de hadde gjort?

De har ikke gjort noe fælt. De har gjort noe fantastisk.»

Aslak Sira Myhre på Lindmo, april 2015

Faktaene som ligger bak

Arbeidsplasser: Det er 330.000 som er direkte eller indirekte sysselsatt i petroleumsindustrien i Norge.

Inntekter: 78 prosent av overskuddet til operatørselskapene går til felleskapet, det norske folk. Petroleumsindustrien står for en fjerdedel av Statens inntekter, og har gjort Norge i stand til å bygge opp et av verdens største fond.

Teknologi og kunnskap: Da oljeindustrien kom til Norge måtte vi lære av de utenlandske selskapene. I dag er oljeteknologiklyngen i Norge en av verdens tre ledende, sammen med Houston (USA) og Aberdeen (UK).